Prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor și confidențialitatea informațiilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Dejeuner are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează utilizatorii.

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Datele furnizate sunt destinate: preluării comenzilor online, informării utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, informării utilizatorilor/clienților (Consumatorilor) privind situația contului lor, livrării produselor comandate, reclamă și publicitate, transmiterii de newslettere cu ofertele în curs, transmiterii de cupoane cadou sau alte mesaje informative.

Ne obligăm ca datele cu caracter personal vor fi:
• prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale;
• colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
• adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
• exacte și actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și respectiv prelucrate vor fi șterse sau rectificate;
• stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopului pentru care datele sunt colectate și prelucrate.

Părțile care au acces la informațiile cu caracter personal

Datele înregistrate de către compania noastră sunt confidențiale, destinate utilizarii de către operatorii noștri. Datele prelucrate de noi sunt exclusiv cele furnizate de către dumneavoastră prin completarea datelor în formularul de creare de cont și prin care acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fi incluse în baza noastra de date.

Datele sunt înregistrate numai în momentul în care dumneavoastră sunteți de acord și sunteți informați în privința faptului că acestea vor fi transmise către noi. Alegând să nu vă înscrieți în baza noastră de date nu veți putea beneficia de serviciul nostru sau de ofertele noastre promotionale.

Măsuri luate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal

Dejeuner ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, după cum urmează:

a. Doar unii angajati pot accesa baza de date cu caracter personal numai in cazul in care li s-a furnizat accesul (doar la acele datele necesare) pentru a isi îndeplini atribuțiile de serviciu;
b. La intervale de timp (zilnic) se efectuează o copie de siguranță a bazei de date;
c. Computerele de la care se accesează baza de date a informațiilor cu caracter personal au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall actualizate la zi.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate si analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea îmbunătățirii sistemelor noastre de securitate.

Recomanda-ne
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •